Комплекс Зорница се захранва с минерална вода от сондаж К-3 в село Овощник!ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДАТА

СЛАБО МИНЕРАЛИЗИРАНА , ХИПЕРТЕРМАЛНА , ХИДРО-КАРБОНАТНО-НАТРИЕВА , ФЛУОРНА ВОДА , PH 7.55 РАДИОАКТИВНОСТ 79 ЕМАНА


ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА ВЪВ ВЪТРЕШЕН БАСЕЙН: 35-37 ГРАДУСА

ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА ВЪВ ВЪНШЕН БАСЕЙН: 28-32 ГРАДУСА


ПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО :АРТРИТИ,АРТРОЗИ,СТАВЕН РЕВМАТИЗЪМ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБОСТРЯНЕТО,ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ НА СТАВИТЕ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД , С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ТУБЕРКОЛОЗНИТЕ ,ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА.

ЗАБОЛЯВАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА:НЕВРИТИ,РАДИКУЛИТИ, ПЛЕКСИТИ, ОСТАТЪЧНИ ЯВЛЕНИЯ СЛЕД ДЕТСКИ ПАРАЛИЧ.

ГИНЕКОЛОГИЧНИ СТРАДАНИЯ:ХРОНИЧНИ ГИНЕКОЛКОГИЧНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ

ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:БЪБРЕЧНИ И ЖЛЪЧНО КАМЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ХРОНИЧНИ ПИЕЛИТИ И ЦИСТИТИ , ПРОСТАТИТИ , СЪСТОЯНИЯ СЛЕД ОТРАВЯНИЯ С ЖИВАК , ОЛОВО И ДРУГИ.